Odvetnica Svetlana Vakanjac je diplomirala l. 1993 ter leta 1995 opravila pravniški državni izpit. Najprej je bila zaposlena kot strokovna sodelavka na Okrožnem sodišču v Ljubljani nato pa kot strokovna sodelavka v Uradu varuha človekovih pravic. Od leta 2003 deluje v okviru samostojne odvetniške pisarne, kjer zagotavlja strokovne pravne storitve pravnim in fizičnim osebam iz vseh pravnih področij.

Poslanstvo odvetniške pisarne je v celovitem reševanju primerov strank, upoštevaje kar največje njihove interese. Profesionalnost, objektivnost, občutljivost ter zagotavljanje visokega standarda storitev pri reševanju strankinih pravnih problemov je glavno vodilo pri delu s strankami, za katere si odvetnica vedno vzame potreben čas. Le z zadostnim posluhom, objektivnostjo, profesionalnostjo ter občutljivostjo za strankine potrebe je namreč mogoče doseči najboljšo rešitev za stranko, upoštevajoč njeno enkratno in edinstveno situacijo.

Ius est ars boni et aequi.
Pravo je umetnost dobrega in pravičnega.
(Publius Iuventius Celsus)

Kontaktirajte nas!

Če potrebujete pravno pomoč, zastopanje ali zgolj svetovanje, se obrnite na nas. Naša pisarna se nahaja blizu centra Ljubljane.
Več

Pravna področja

Odvetniška pisarna pokriva širok spekter pravnih znanj in njihove prakse: gospodarsko pravo, delovno pravo, ustavno pravo, družinsko pravo...
Več